Call Us:
(080) 780-5859

เทปน้ำพุ่ง - เทปน้ำหยด

หวงหงษ์การช่าง ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์สาธารณูปโภค ระบบน้ำ ระบบไฟ ครบวงจร

เทปหยดน้ำ STAR WAY


ราคาพิเศษ โทร. (080) 780-5859

รายละเอียด

เทปหยดน้ำ WIN


ราคาพิเศษ โทร. (080) 780-5859

รายละเอียด

เทปน้ำพุ่ง 53 มม. STAR WAY


ราคาพิเศษ โทร. (080) 780-5859

รายละเอียด

เทปน้ำพุ่ง 45 มม. STAR WAY


ราคาพิเศษ โทร. (080) 780-5859

รายละเอียด

เทปน้ำพุ่ง 40 มม. STAR WAY