Call Us:
(080) 780-5859

เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี

หวงหงษ์วารี ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบประปา "คลีนวารี"

หวงหงษ์ วารี

ตัวแทนจำหน่ายระบบผลิตน้ำประปา "คลีนวารี"

เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี บัญชีนวัติกรรมไทย เลขที่ 0102005 เลขคำขออนุสิทธิบัตร 1803002942


เครื่องผลิตน้ำประปาคลีนวารี เป็นส่วนกรองของระบบประปาหมู่บ้าน สามารถใช้กับน้ำดิบได้ทั้งบาดาลและผิวดิน คลีนวารีมีระบบการบำบัดน้ำดิบที่ครบทุกกระบวนการ ทำให้สามารถผลิตน้ำประปาที่ผ่านคุณภาพตามมาตรฐานน้ำประปาส่วนภูมิภาพ โดยมีกระบวนการบำบัดน้ำดิบดังนี้ 1. การเติมอากาศ 2. การเติมเคมี 3. การกวนเคมี 4. การตกตะกอน และ 5.การกรองหยาบ อีกทั้งยังมีระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ

นวัตกรรมใหม่ ระบบผลิตประปาคลีนวารี ได้ผ่านการขึ้นทะเบียน "สินค้าบัญชีนวัตกรรมไทย" ของสำนักงบประมาณ โดยมีนวัตกรรมใหม่ดังต่อไปนี้ คือ นวัตกรรมถาดเติมอากาศแบบ 3 in 1คือ การรวมกระบวนการเติมอากาศ กวนเคมี และตกตะกอน ให้อยุ่ในอุปกรณ์เดียวกัน ทำให้บำบัดน้ำได้ครบทุกกระบวนการ ประหยัดพื้นที่ และดูแลรักษาง่าย และ นวัตกรรมการล้างย้อนอัตโนมัติ คือ ระบบการควบคุมการล้างย้อนด้วยโปรแกรม PLC สามารถตั้งการล้างย้อนอัตโนมัติได้ทุกวันตามความต้องการของผู้ใช้งาน และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทำให้เครื่องสามารถบำระงุรักษาเบื้องต้นอัตโนมัติ ลดการอุดตันของสารกรอง ยืดอายุการใช้งานสารกรอง ประหยัดเวลาและลดขั้นตอนของผู้ดูแลระบบ

คุณสมบัติของคลีนวารี

กำลังการผลิต 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
สามารถใช้กับน้ำดิบ บาดาล และผิวดิน
สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านเดิมที่มีอยู่ และการสร้างระบบประปาหมู่บ้านใหม่
สามารถบำบัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ สี ความขุ่น และเหล็ก ได้ตามมาตรฐานน้ำประปาส่วนภูมิภาค
มีระบบล้างย้อนอัตโนมัติ
สามารถใช้ร่วมกับถังเก็บน้ำใส โรงสูบน้ำ หอถังสูง ถังตกตะกอน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาหมู่บ้าน

ระบบผลิตน้ำประปา "คลีนวารี"กระบวนการทำงานของ คลีนวารี

 

การติดตั้ง และการดูแลรักษา

"คลีนวารี" สามารถติดตั้งกับระบบประปาหมู่บ้านเดิมที่มีอยู่ หรือการสร้างระบบประปาหมู่บ้านใหม่ ในส่วนของการติดตั้งกับระบบประปาหมู่บ้านเดิม สามารถใช้ได้กับระบบประปาหมู่บ้านทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บ้านให้ได้น้ำประปาที่มีคุณภาพ และการสร้างระบบประปาหมู่บ้านใหม่ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้ทุกรูปแบบเช่นกัน

การดูแลรักษาง่าย

 • • มีระบบการล้างย้อนสารกรองแบบอัตโนมัติได้ทุกวัน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการล้างย้อนได้ตามความเหมาะสม ช่วยให้ประหยัดแรงงานและเวลาในการบำรุงรักษาสารกรอง
 • • มีระบบล้างย้อนสารกรองด้วยปั๊ม ผู้ดูแลสามารถล้างย้อนโดยใช้ปั๊มได้ เมื่อเกิดการตันของสารกรองอย่างหนัก
 • • มีช่องซ่อมบำรุง 4 จุด บันได และชานพัก ทำให้สามารถเข้าถงได้ทุกส่วนของระบบ
 • • ตู้ควบคุมใช้งานง่าย สามารถสั่งให้ล้างยอ้นได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว
 • • มีคู่มือสำหรับการใช้งานอย่างละเอียด พร้อมทั้งมีการอบรมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
 • • รับประกันสินค้า 18 เดือน (ไม่รวมสารกรอง)

รายละเอียดสินค้าในบัญชีนวัตกรรม

ระบบผลิตน้ำประปาคลีนวารี ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง ตามหมวด 5 พัสดุ ส่งเสริมนวัตกรรมได้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุการใช้บัญชีนวัตกรรมไทย ในกระบวนการผลิตประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ได้คุณภาพในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

feel free to contact us for Support related querrys

"บริการครบเครื่องเรื่องบ้าน" ออกแบบบ้านจากไลฟ์สไตล์คุณ ให้บ้านคุณถูกต้องตรงใจ มีความสุขในการอาศัยตลอดไป พร้อมคำแนะนำจากมัณฑนากรมีออาชีพ.


 • สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 49 ซอย 1 ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ +66 (089) 733-5005, (062) 049-7722
 • โทรสาร +66 (074) 800 716
 • อีเมล์ info@huanghong.co.th

 • สำนักงานขาย
  เลขที่ 36/1 หมู่ 1 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
 • โทรศัพท์ +66 (080) 780-5859

Copyright © 2020. Huanghong.co.th All Rights Reserved.

Developed by ME-FI DOT COM